Home -> Tag Archives: baidu browser

Tag Archives: baidu browser

ทดสอบ Baidu Browser for Android แบบจริงจัง

Baidu กับ ผม … ถือว่าเป็นอะไรที่มีซัมติงกันพอสมควร … และเชื่อว่าแฟนๆรายการและแฟนๆของ Freeware.in.th น่าจะรู้ว่าเรื่องอะไร เอาเป็นว่าผมเองก็มีการพูดคุยกับทาง Baidu ประเทศไทยอยู่เรื่อยๆครับ ได้เห็นทีม Baidu ประเทศไทยพยายามส่งข้อมูลการแก้ไขไปยังประเทศจีนอยู่อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว

Read More »