Home -> Tag Archives: cat internet

Tag Archives: cat internet

10 ข้อดีของการอัพเกรดมาใช้ Fiber Optic (ได้โปรดเถอะ!)

จากยุคสายโทรศัพท์ที่ใช้ทองแดงเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูล มาสู่ยุคที่ใช้สาย Fiber Optic ที่ใช้แสงเป็นตัวนำในการส่งข้อมูล .. เมื่อสิบกว่าปีก่อนค่าลาก Fiber Optic คือ กิโลเมตรละล้านบาท แต่เดี๋ยวนี้ถูกขนาดลากเข้าบ้านได้หน้าตาเฉย แล้วจะรออยู่ในไปดูสิบข้อดีของการอัพเกรดมาใช้ Fiber Optic แล้วก็วู่วามกันโลด

Read More »