Home -> Tag Archives: Questionaire

Tag Archives: Questionaire

รบกวนแฟนๆของ Freeware.in.th หน่อยครับ

ตอนนี้ Freeware.in.th เปิดตัวมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2009 จนตอนนี้เดือน 10 แล้ว ผ่านมา 8 เดือนแล้ว ผมอยากจะรู้จักแฟนๆของเว็บผมให้มากขึ้นกว่านี้ เลยอยากจะขอให้แฟนๆของ Freeware.in.th ช่วยกันทำแบบสอบถามให้ผมหน่อย ผมจะได้รู้จักคุณๆมากขึ้น และ เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาของ Freeware.in.th ให้เหมาะสมกับแฟนๆเว็บมากขึ้น ขอความกรุณาทำแบบสอบถามให้ผมหน่อยนะครับ มีประมาณ 10 ข้อ ขอบคุณทุกท่านมากครับ คลิกที่นี่เพื่อทำแบบสอบถาม

Read More »