Home -> Tag Archives: ransomware

Tag Archives: ransomware

Ransomware เมื่อ Hacker จับข้อมูลของคุณเป็นตัวประกัน

แนวโน้มการหาเงินของ Hacker ในยุคนี้ เปลี่ยนจากเมื่อก่อนมากครับ … หลายปีก่อน เส้นทางหาเงินของ Hacker จะเป็นการล่า Email มาส่ง Spam แล้วเก็บเงินจากค่า Affiliate จากสินค้าต่างๆ ที่พวกนั้นยิงออกไป ถัดมาก็เป็นเรื่องของขโมยข้อมูลส่วนตัวและบัตรเครดิต แต่ในปีนี้ เทคนิคการหาเงินมันแสบมากครับ นั่นก็คือ การจับข้อมูลของเราเป็นตัวประกันนั่นเอง

Read More »