Home -> Tag Archives: sounnd

Tag Archives: sounnd

Audacity : โปรแกรมตัดต่อเสียง

มาถึงคราวโปรแกรมทดแทนด้านตัดต่อเสียงบ้างนะครับ อันนี้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้น เพราะโปรแกรมตัดต่อเสียงส่วนใหญ่จะใช้เฉพาะกันในวงแคบๆเช่น Cool Edit , Adobe Audition , Goldwave , SoundForge ซึ่งบางคนลงโปรแกรมแพงๆเหล่านั้น เพียงเพื่อที่ว่า ต้องการตัดเสียงนิดหน่อย หรือ ทำริงโทนเท่านั้นเองไม่ได้ใช้โปรแกรมเหล่านั้นอย่างเต็มประสิทธิภาพเลย วันนี้ผมจึงขอนำเสนอโปรแกรมตัดต่อเสียงแบบไม่ผิดลิขสิืทธิ์ที่ชื่อว่า “Audacity” ครับ

Read More »