Home -> Tag Archives: spam

Tag Archives: spam

เจอ Spam ใน Twitter ซะแล้ว

ช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา เจอ Spam ใน Twitter ส่งมาแบบบ งงๆ ว่า มันส่งมาได้ยังไง ตอนนี้พอจะรู้เหตุผลในการส่งแล้ว ว่ามันใช้หลักการอะไรในการส่ง Spam Twitter มาหาเรา

Read More »