Home -> Tag Archives: adecco

Tag Archives: adecco

Adecco Thailand หนึ่งใน App ที่คนหางานพลาดไม่ได้

ผมเชื่อว่า สำหรับ Salary Man ทั้งหลาย ที่พัฒนาตัวเองผ่านการทำงานในบริษัท เมื่อทำงานมาถึงจุดๆ หนึ่่ง อาจจะพบว่า ตัวเองเริ่มอยากหาความท้าทายอื่นๆ ในการทำงานบ้างแล้ว ก็จะเริ่มร่อน Resume คุยกับบริษัทอื่นๆ ที่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ และถ้าการหางานของคุณมีข้อมูลสนับสนุนในหลายๆ ด้านมากขึ้น ก็จะช่วยทำให้คุณได้รับโอกาสที่ดีขึ้นในการสมัครงานครับ

Read More »