Home -> Tag Archives: process

Tag Archives: process

ดูเบื้องหลังเครื่องด้วย Process Hacker

ระบบปฏิบัติการที่เราใช้งานกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น Windows , Linux หรือ Mac OSX  ไม่ได้มีแต่โปรแกรมหน้าฉากที่เราเรียกขึ้นมาทำงานอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีโปรแกรมหลังจากที่เรียกว่า Service , Process หรือ Daemon หรืออะไรก็ตามแต่ ซึ่งแต่ละ OS ก็เรียกไม่เหมือนกัน ทำงานอยู่ด้วย ซึ่งโปรแกรมที่ทำงานเบื้องหลังเหล่านี้ เราอาจจะต้องรู้จักกันเอาไว้บ้าง เพื่อที่จะได้เอาไว้ตรวจสอบการทำงานของระบบปฏิบัติการของเราว่ามันมัน เบื้องหลัง มีลับลมคมในอะไรอยู่บ้าง

Read More »